“Emotie brengt in beweging,
gevoel is waar je in aanwezig kunt zijn”

Persoonlijk Effectief Functioneren

Een individueel programma dat een doorbraak creëert in emotioneel bewustzijn en effectief functioneren. Het persoonlijke verschil dat het verschil maakt.

Werkwijze

  • Door middel van gesprekken wordt er gewerkt aan zelfkennis en waardeoriëntatie.
  • Door middel van lijfwerk en rollenspel wordt er gewerkt aan emotioneel bewustzijn, performance en effectief communiceren.
  • Start- en eindgesprek met promotor/leidinggevende omwille van verankering in de organisatie.

Activiteiten

Wie Wat Tijd Plaats
Coach/Coachee Coach/Leidinggevende/Coachee Coach/Lijfwerk/Coachee Coach/Lijfwerk/Coachee Coach/Lijfwerk/Acteur/Coachee Coach/Acteur/Coachee Coach/Coachee/Leidinggevende
Kennismaking/Intake Startgesprek Zelfkennis/Levensverhaal Zelfkennis/Waardeoriëntatie Gesprek, Lijfwerk, Rollenspel Gesprek en Rollenspel Evaluatiegesprek
1 uur 1 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 1 uur
Werkplek Werkplek Ext. Locatie Ext. Locatie Ext. Locatie Ext. Locatie Werkplek
Periode 4 maanden