“Integrale aanpak van ratio,
gevoel, lijf en gedrag”

Way of work

Onze aanpak is specifiek. De programma’s zijn voorbij het gangbare van training en coaching. We gaan verder dan het instrumentele en het mentale en sluiten aan bij de mensen van deze tijd; persoonlijker, pro-actiever, meer diepgang en meer beklijving. Tevens werken we individueel en met een integrale aanpak van denken, voelen, lijf en gedrag.

We werken met lijfwerk uit de dispokinese; de leer van het vrij kunnen beschikken over houding en beweging. Het gaat om eenvoudige bewegingen, heel down to earth, heel technisch, die bewust maken van de taal van het lichaam. In al onze houdingen en bewegingen is onze adem de meest dragende factor, als de adem doorgaat is er rust en hebben we ruimte voor een keuze. Die ruimte (her-) creëren, dat is ons werk.

Gedragsverandering draait niet om veel sessies, veel gesprek, ingenieuze instrumenten of oefenen. Snelheid in groei komt voort uit de juiste aandacht op de juiste diepte. Dat creëert inzicht en beklijving en daar zetten wij op in met onze specifieke aanpak.

Uitgangspunten

 • Echt persoonlijk leren is leren ‘van binnen uit’.
  We sluiten aan bij de procesgang van de coachee. Daarom is het persoonlijk werk en daarom is het individueel. Pro-activiteit is de hefboom naar excellent functioneren. We werken daarom alleen met mensen die willen veranderen. 40% van de voorspellende waarde voor succesvolle coaching is gekoppeld aan de pro-activiteit van de coachee. Het is maatwerk. We werken vanuit een plan van aanpak maar passen het programma aan als de procesgang van de coachee dat vraagt. Het is essentieel dat het proces aansluit bij het innerlijk proces van de coachee.
 • Een goede promotor is belangrijk.
  Bij ons kan je een hoop leren maar om het ‘van doen te maken’ heb je iemand nodig op het werk; je leidinggevende, een collega of een intern coach. Wij besteden daar veel aandacht aan. Voor-tussen-en nafase is van wezenlijk belang.
 • Emotionele intelligentie.
  We werken aan de kern van volwassenheid; emotionele intelligentie; zelfkennis en kalmte. Je krijgt zicht op je onbewuste innerlijke processen en red buttons, je leert bij je emotionele evenwicht te komen en leert effectieve keuzen te maken in gedrag en communicatie. We werken aan in- en aanvoelen bij jezelf en bij de ander. Daardoor overstijgen we het mentale en betrekken we het voelende deel van je intelligentie via het lijfwerk.
 • Integrale aanpak van ratio, gevoel, lijfwerk en gedrag.
  Het denken is in onze cultuur zwaar overschat. Het lichaam is het voelende deel van onze intelligentie en wordt daarom door ons betrokken in het proces van zelfkennis en zelfhantering. We werken aan een daadwerkelijke verbetering van het functioneren door meerdere begeleiders uit verschillende disciplines tegelijkertijd in te zetten: coach, lijfwerker en acteur. Heel intensief en betrokken, stap voor stap en toch licht en met humor.